top of page

Opdrachtgevers.

venn
ScildonLogo_RGBA4
Dazure
314b2041-aad0-4151-b1b1-000176ddd51e
Argenta
download
1607852323736
NCOI_Merklogo_Opleidingen_in-shape-300x188
cinop-logo-EEB64860C4-seeklogo
Avans
Anker-Verzekeringen
Chubb-insurance-Scottsdale
nuffic
logo--transp
goedidee_logo_DEF_high Voor de consument
cropped-DPA-Legal
ACE
Human capital insurance
IAK
axent
Meeus
klap
logo VisieCom

Opdrachten. 

Als ‘hands-on’ Legal & Compliance (Privacy/Risk) Officer  met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel heb ik meer dan 13 jaar (ad interim) ervaring opgebouwd  bij verzekeraars, banken, volmachtbedrijven, intermediairs, beleggings-,  en onderwijsinstellingen. 

Daarbij geef ik met veel bevlogenheid advies over het beheersbaar maken/houden van de legal/compliance, privacy en andere niet financiële risico´s.

Ik geniet er tevens van om (nieuwe) medewerkers klaar te stomen  voor mijn mooie vakgebied, en treedt daarnaast graag op als coach/sparringspartner (second-opinion) voor (complexe) vraagstukken/dillemma's. 

Ten slotte draag ik het onderwijs een warm hart toe als motor voor (persoonlijke) ontwikkeling en fungeer daarbij graag als (vrijwillige) gastdocent. 

Vervulde opdrachten

 

(Interim) Legal& Compliance (Risk) Officer

2010- heden 

Ondersteuning en advisering op het gebied van Legal, Privacy, Risk en Compliance. 

 

Onder meer; 

  • Opzetten, implementeren en uitdragen van een compliance (privacy/risk) framework op corporate niveau. 

  • Het implementeren van (nieuwe) wet- en regelgeving en deze op een adequate wijze te implementeren (strategisch, tactisch en operationeel) en de naleving daarvan binnen de organisatie  te waarborgen.

  • Legal & Compliance check productinformatie financiële producten;

  • (Her)schrijven van beleid en inbedden binnen een organisatie; 

  • Opstellen van polisvoorwaarden voor financiële producten; 

  • Herschrijven en uniformeren van polisvoorwaarden naar begrijpelijk Nederlands (B1)

  • Aanvragen en begeleiden vergunningtrajecten AFM/DNB en toetsing bestuurders; 

  • Juridisch advies diverse Europese Subsidieprogramma's  

  • (Vrijwillig) gastdocent voor onderwijsinstellingen; 

  • Voor veel opdrachtgevers een vast aanspreekpunt om op afroepbasis te adviseren over Legal, Compliance of Risk thema's

Venn Hypotheken B.V. maart 2023-  heden 

Interim Head of Legal & Compliance

Provide advice, recommendations and reports in relation to legal, compliance and risk matters.
Maintain and further develop the legal, compliance (privacy) and risk program and policies.
Conduct compliance/privacy and risk assessments.

Argenta Spaarbank N.V. augustus 2020-  november 2022

Interim Compliance & Privacy Officer aug 2020- februari 2021 

Interim Non Financial Risk Officer  februari  2021 - november 2022

Beleidsadviseur november 2021 - november 2022

Pokket BV januari 2020 -  heden op afroep

Verstrekken van juridisch advies - klantcase www.pokket.nl in lijn met de Wft. 

CINOP B.V. juli 2019-  heden op afroep

Als Legal & Compliance (privacy) officer (ad. interim) verantwoordelijk voor het opzetten, implementeren en uitdragen van een legal & compliance framework t.b.v. het Nationaal Agentschap Erasmus+. 

Stichting Nuffic . juli 2021 - november 2022

Als Legal & compliance officer (ad. interim) verantwoordelijk voor de Pijler NL gericht op internationalisering

Argenta Spaarbank  juli 2017-  juli 2019

GDPR Task Force. Drafting the GDPR Framework, shaping the implementation and evaluating its enforcement.  Vanaf Oktober 2018 interim Compliance & Data Privacy Officer. 

Stichting BVVB Collectief  April 2017-  maart 2018

Het aanvragen en implementeren van een collectieve vergunning op corporate niveau

Argenta Spaarbank N.V. / Argenta Assuranties N.V.
November 2016 -  juni 2017

Als interim jurist was ik verantwoordelijk voor actualiseren van de uitbestedingsovereenkomsten voorvloeiende uit en samenhangende met het Solvency II Framework Directive (pilar 2) en Bpr Wft.

Argenta Spaarbank N.V. / Argenta Assuranties N.V.
Maart 2016 -  augustus 2016

Als interim compliance officer was ik (mede)verantwoordelijk voor het opzetten, implementeren en uitdragen van een volwaardig compliance  framework op corporate niveau. 

ACE European Group Limited/ Chubb Insurance Europe
November 2015 - augustus 2017

Herschrijven en uniformeren van de polisvoorwaarden naar begrijpelijk Nederlands (B1). 

Anker Verzekert B.V.
Oktober 2015 - Maart 2016

Herschrijven en uniformeren van de polisvoorwaarden van de rechtsbijstandsverzekering naar begrijpelijk Nederlands (B1). 

Unirobe Meeùs Groep/AON /IAK verzekeringen 
Juni 2015- augustus 2016

Begeleiden van het Product Review Proces voor de zakelijke verzekeringen. Beoordelen van 150 verzekeringsproducten, schrijven PARP, en voorzitten van de PARP sessies. 

Scildon N.V. 
februari 2015 -  december 2015 

Solvency II journey. Responsible for drafting the Solvency II Framework Directive (pilar 2), shaping  the implementation measures and evaluating its enforcement.

Dazure B.V. 
December 2009  - heden op afroep

Als interim Legal & Compliance Officer. Ondersteuning en advisering op het gebied van Legal & Compliance. Adviseren van de directie over  juridische vraagstukken (organisatie breed), het opstellen en onderhandelen van overeenkomsten en het opstellen van algemene (product) voorwaarden. 

AXENT Nabestaandenzorg N.V. 
2011-2014

Als interim Legal & Compliance Officer was ik na de verzelfstandiging van de entiteit in 2010, verantwoordelijk voor het opzetten, implementeren en uitdragen van een volwaardig compliance en legal framework op corporate niveau. 

bottom of page